0. ZÁKON ROBOTIKY
Robot nesmí způsobit újmu lidstvu nebo dovolit svou nečinností, aby lidstvu byla újma způsobena.

1. ZÁKON ROBOTIKY
Robot nesmí ublížit člověku nebo svou nečinností dopustit, aby bylo člověku ublíženo, (kromě případů, v nichž by takové jednání bylo v rozporu s nultým zákonem.)

2. ZÁKON ROBOTIKY
Robot musí uposlechnout příkazů člověka, kromě případů, kdy tyto příkazy jsou v rozporu s (nultým nebo) prvním zákonem.

3. ZÁKON ROBOTIKY
Robot musí chránit sám sebe před zničením, kromě případů, kdy je tato ochrana v rozporu s (nultým nebo) prvním nebo druhým zákonem.